Ishrana

U našem vrtiću posebna se pažnja pridaje zdravoj ishrani. Pažljivo osmišljeni jelovnici imaju za cilj unaprijediti i poboljšati način ishrane djece, razviti pravilne prehrambene navike i ponuditi kvalitetan obrok i užinu u nutritivnom smislu. Djeci kojoj je potrebna posebna vrsta ishrane zbog zdravstvenih razloga omogućit će se obroci i užina u skladu s njihovim zdravstvenim potrebama.

Ishrana